راهنمایی نصب و چیدمان قطعات دیوار گچی در ارتفاع 280 سانتی متر

راهنمای نصب و چیدمان قطعات دیوار گچی صداگیر در ارتفاع 280 سانتیمتر با بکارگیری فوم لرزه گیر در کف

به منظور به حداقل رساندن ضایعات و صرفه جوئی در زمان نصب، پیشنهاد میشود به نکات کلیدی ذیل دقت فرمایید :

1.ارتفاع کف تا زیر سقف اندازه گیری شود

2.تعداد قطعاتی که به صورت افقی یا عمدی می بایست روی هم قرار گیرد،مشخص گردد.

3.فضای اضافی، با ایجاد پاشنه و کف سازی و استفاده از فوم لرزه گیر آماده شود.

3.چنانچه در سقف نیز از فوم لرزه گیر استفاده شود، ضخامت پروفیل فوم از ارتفاع پاشنه کسر شود.

ردیف

مشخصات

تعداد ردیف دیوار

ارتفاع

1

پاشنه و کف سازی

1

10cm

2

پروفیل فوم لرزه گیرویک لایه ملات(قسمت پایین)

1

3.4cm

3

قطعات دیوار به ارتفاع 50 cm

4

200cm

4

قطعات دیوار به ارتفاع 66.6 cm

1

66.6cm

جمع کل ارتفاع

280cm

Design by: ramin saffariرامین صفاری

وبلاگ رامین صفاریramin saffari`s blog