با توجه به نيازهاي صنعت ساختمان به مصالح صنعتي سبك ، ارزان ، مقاوم و نصب آسان و سريع، شركت توليدي صداگير تصميم به سرمايه گذاري در اين راه وفعالتر نمودن واحد طرح و تحقيقات خود نمود و با بکار گيری انواع مواد و افزودنيهای مرتبط و متناسب وانجام آزمايشات مختلف ضمن دست يابي به تکنولوژي مقاوم سازي محصول در مقابل رطوبت موفق به بالابردن مقاومت ديوار گچي عادي از  7/2  به 5/9 كيلو نيو تن يعني 5/3 برابر استاندارد ملي 2786  گرديد.

همانگونه كه در گزارش مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نيز آمده است خوشبختانه مقاومت قطعات در برابر فشار، خمش و بار شكست افزايش بسيار چشمگيري داشته است و باعث مي شود كه قطعات پايداري بهتري نسبت به قبل داشته باشند و بارگذاري روي ديوار ايجاد شده با اين قطعات با اطمينان بيشتري صورت گيرد.

 

جدول آزمون ها ی مرکز تحقیقات روی دیوار گچی صداگیر 

میزان جذب رطوبت با استفاده از مواد افزودنی ضد رطوبت میزان جذب رطوبت نمونه اولیه رطوبت مجاز طبق استاندارد2786بلوک گچی با اندازه واقعی

57/4 %8/45 %5 %نمونه 1
36/4%5/45 %5 %نمونه 2
توضیحات : بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 2786، میزان جذب آب هر دو نمونه بلوک ،مطابق ویژگی بلوک های گچی دافع آب است.

Design by: ramin saffariرامین صفاری

وبلاگ رامین صفاریramin saffari`s blog