نظر باينکه بعضی از مصرف کنندگان و مجريان محترم نسبت به نصب کابينت آشپزخانه ها بر روی ديوار گچی نگرانيهای دارند و بمنظور رفع اين نگرانيها اقدام به انجام يکسری آزمايشهاي دقيق با استفاده از پيچ و رولپلاک در اندازه ومشخصات قابل قبول و بارگذاری گسترده  و بصورت نقطه ای و متمرکز گرديدو برای مدت بيش از يکسال تحت کنترل قرار گرفت است که نتيجه بدست آمده رضايتبحش می باشد.

طريقه نصب کابينت ومشخصات پيچ و رولپلاک مورد قبول و نقشه اجرايی را ملاحظه فرماييد

Design by: ramin saffariرامین صفاری

وبلاگ رامین صفاریramin saffari`s blog