1-  سليميکس را ميتوان بعنوان يک عايق رطوبتي روي سطح ديوارگچي و سطوح بسياري از ديگر مصالح مورد استفاده قرار داد، مقدار مواد مورد نياز براي ايجاد يک لاله به ضخامت يک ميليمتر حدود  800 گرم براي هر متر مربع مي باشد.

2- سليميکس را ميتوان بعنوان چسب کاشي نيز مورد استفاده قرارداد، مقدار مواد مورد نياز براي هر متر مربع حدود ( يک کيلو گرم) مي باشد.  بمنظور بهره گيري از کاربرد دوگانه اين مواد، پس از اطمينان از خشک و عاري بودن سطح ديوار از گرد و غبار، يک لايه سليميکس را روي سطح تميز ديوار ايجاد، سپس يک لايه توري از جنس الیاف شیشه روي آن نصب و مجددا يک لايه ديگر مواد در جهت مخالف قبلي اضافه کرد، آنگاه اقدام به نصب کاشي مي گردد.

3- پايداری مواد در برابر تغييرات جوي، تا ميزان منفي 20 درجه و بعلاوه 70 درجه سانتيگراد مقاوم بوده و نظر باينکه در ساختار آن آب وجود دارد لذا توصيه مي شود در دماي بالاي صفر درجه و ترجيحا در دماي 20 درجه مورد استفاده قرار گيرد.

4-  سليميکس را مي توان با قلم مو، غلطک و يا دستگاههاي پاشش مورد استفاده قرار داد.

برای دریافت فایل پاورپوینت توضیحات  اینجا کلیک  نمایید.

Design by: ramin saffariرامین صفاری

وبلاگ رامین صفاریramin saffari`s blog