چنانچه تصمیم به استفاده از دیوار عادی در سرویسها و آشپزخانه ها گرفته شده است می توانید با روش زیر آماده سازی و عایق کاری را انجام دهید.  

Design by: ramin saffariرامین صفاری

وبلاگ رامین صفاریramin saffari`s blog